Feedback

#5 facilitating

Linden & Barbosa treedt op als facilitator van groepen, tijdens workshops, vergaderingen, heidagen of brainstorms. Het doel kan zijn om effectiever samen te werken of om op zoek te gaan naar kansen voor communicatiestrategie, branding en PR. De facilitator focust op het proces en de relaties, onafhankelijk van de inhoud. Een goede begeleiding levert de beste resultaten op. De facilitator neemt de rol van de leider op zich, legt de spelregels uit en zorgt ervoor dat het groepsproces effectief wordt ingezet. Het werken met een facilitator heeft meerdere voordelen:

 1. Een facilitator staat verder van de materie af en dwingt tot het nadenken over een goede briefing. Wat willen we na de brainstorm of vergadering hebben bereikt?
 2. Een facilitator is getraind in het formuleren van de ‘hoe kunnen wij’-vraag en zorgt ervoor dat de vraag simpel, eenvoudig en scherp wordt gesteld.
 3. Een facilitator is getraind in meerdere brainstorm- en vergadertechnieken. Op het moment dat de facilitator bespeurt dat de creativiteit afneemt of men zich geremd voelt in het proces, kan hij nieuwe technieken toepassen.
 4. Door gebruik te maken van een facilitator kunnen de deelnemers focussen op de inhoud in plaats van op het proces.

Tips

 • Een goed geformuleerde ‘hoe kunnen wij’-vraag is de basis voor elke brainstorm of vergadering.
 • Selecteer de ideeën met de hele groep.
 • Rangschik ideeën op basis van vooraf bepaalde criteria.
 • Maak een agenda en geef per onderdeel de beschikbare tijd aan.
 • Leg uit wat het doel is van de workshop en leg de spelregels uit. Denk daarbij aan: stel oordelen uit, alles wat wordt gezegd blijft binnen de groep, ontspannen sfeer.
 • Begin de bijeenkomst met wat rek- en strekoefeningen voor de geest. Dat kan door te starten met associaties op post-its en deze zichtbaar op te hangen.
 • Start vervolgens met de fase waarin alles mag worden geroepen. Niks is te gek. Het gaat hier om het genereren van zo veel mogelijk ideeën en nog niet zozeer de beste ideeën.
 • Kijk per idee naar de pluspunten én naar de minpunten. De ideeën met de hoogste scores kunnen verder uitgewerkt worden.

Op zoek naar een goede facilitator voor jouw vergadering? Bel ons voor een afspraak.