Feedback

# 2 corporate story

Het geheim van een treffende corporate story

Een succesvolle presentatie, pitch of interview zit in het bouwen van een goed verhaal. Verhalen worden beter begrepen, langer onthouden en vaker doorverteld. Een verhaal wint het van een opsomming van argumenten of kale feiten. Het motiveert medewerkers en zorgt ervoor dat zij consistent kunnen uitdragen waar het merk voor staat. En dat stakeholders zich het juiste beeld vormen over jouw bedrijf. Kortom, de corporate story is onmisbaar bij reputatiemanagement.

Elke corporate story of merkverhaal is opgebouwd uit verschillende elementen, van de geschiedenis tot het heden en de toekomst van het bedrijf, de kernbeloften en de bewijsvoering ervan. Het omschrijft het merk als persoon met unieke karaktereigenschappen. Het verhaal heeft een duidelijk plot, de ‘why’ van jouw organisatie en spreekt alle stakeholders aan.

Er zijn meerdere manieren om tot jouw unieke merkverhaal of corporate story te komen. Het startpunt is altijd de positionering. Linden & Barbosa heeft verschillende werkvormen en kan adviseren welke het beste bij jouw organisatie past om te komen tot jouw uitgeschreven corporate story op een A4-tje.

Ook bij de vervolgstappen kunnen wij je helpen met de implementatie tot en met het monitoren van de resultaten.

Tips voor jouw corporate story

  • Betrek meerdere afdelingen, mensen met verschillende functieniveaus en stakeholders bij het verzamelen van input
  • Vul de Golden Circle (Why, How, What) in voor jouw bedrijf of gebruik een format zoals 'het merkpaspoort' om de identiteit te definiëren
  • Vertaal de identiteit naar een uitgeschreven verhaal
Hulp nodig bij het bouwen van jouw merkverhaal? Bel ons voor een afspraak.