Feedback

case

KPN: van creatieve workshop naar storylines

De case
Alle partijen in de tv-markt bieden vergelijkbare tv-diensten. KPN wil zich binnen deze markt positioneren als marktleider op gebied van interactieve televisie. Er zijn echter belemmerende overtuigingen die moeten worden weggenomen. Zoals bekend zijn consumenten eerder geneigd om producten of diensten aan te schaffen van bedrijven of merken waar zij positieve associaties mee hebben. Aan Linden & Barbosa de vraag om te adviseren over relevante storylines waarmee KPN zich kan profileren als de beste aanbieder van interactieve televisie. Verhalen die moeten aansluiten bij het gewenste imago.

De aanpak
We starten met huiskamersafari’s bij de doelgroep. Hierbij fotograferen we opvallende zaken en bijzondere kenmerken die al verhalen vertellen. Deze foto’s worden verwerkt in moodboards en dienen als visuele ondersteuning tijdens de brainstormsessie.

Voor de brainstorm stellen we een team samen. Aan tafel twee journalisten, een KPN-verkoper, een communicatie-professional en twee consumenten. Onder leiding van een brainstorm facilitator bedenken we zoveel mogelijk aanknopingspunten voor storylines. Input die vervolgens wordt geconvergeerd tot enkele storylines, die we verder uitwerken in richtlijnen voor tekst en beeld. Tenslotte verspreiden we de verhalen, inhakend op actualiteiten. We adviseren over de juiste combinatie van zowel owned, earned als paid publicity.