Feedback

case

Trendpresentatie BeFrank

BeFrank-pensionado-case.jpg

De case
Deze case gaat over de manier waarop je communiceert over pensioenen. Een onderwerp waar veel mensen niet bijster veel interesse in tonen (en dan drukken we ons nog voorzichtig uit). BeFrank wil daar iets aan doen. Deze jonge, online pensioenuitvoerder heeft de missie om Nederlanders meer pensioenbewust te maken. Aan ons – Linden & Barbosa – de taak om daar een uitgekiende communicatiestrategie voor te ontwikkelen. Eén die de naamsbekendheid van het merk een positieve impuls geeft en leidt tot ‘thought leadership’, dat wil zeggen jezelf profileren als dé expert van een onderwerp. Voor Linden & Barbosa betekende dit een mooie en vooral ook uitdagende opdracht die we met beide handen hebben aangepakt.

De aanpak
De teams van BeFrank en Linden & Barbosa zijn gedurende een dagdeel samen aan de slag gegaan. Dat begon met een trendpresentatie door de communicatieprofessionals van Linden & Barbosa. Een overzicht van alle belangrijke, opmerkelijke en soms zelfs verborgen trends die van invloed kunnen zijn op de pensioenbranche. Trends hebben namelijk, zo weten we uit ervaring, per definitie de aandacht van journalisten. Wat volgde was een creatieve workshop. Het voornaamste doel: de ideeënbus helemaal vullen met toekomstige kansen en uitdagingen voor BeFrank. De gepresenteerde trends werden vervolgens gekoppeld aan de beste content uit de ideeënbus en de relevante data die BeFrank beschikbaar heeft. Denk hierbij aan verhalen van de werkvloer, successen en contactmomenten met klanten. Door die te verbinden aan trends verhoog je de kansen op media-aandacht.

Het kan zijn dat je externe content nodig hebt om de verhaallijn voldoende nieuwswaardig te krijgen. Dat kunnen bijvoorbeeld evenementen of introducties zijn of nieuw onderzoek. Gedurende de workshop vulden de communicatieprofessionals van Linden & Barbosa de verhaallijnen verder aan en ook een journalist dacht mee over nieuwswaardige invalshoeken. Dat allemaal bij elkaar opgeteld leidde aan het einde van de middag tot een mooi resultaat: voldoende relevante verhaallijnen om de contentkalender voor het hele jaar te vullen.