Feedback

case

Herpositionering Kirkman

Kirkman_Company_foto_1.jpg

De case

Kirkman Company begeleidt organisaties bij transformaties naar meer relevantie voor alle stakeholders; klanten, medewerkers, partners, milieu en aandeelhouders. Dit doen zij met een team van 80 gepassioneerde professionals en een netwerk van klanten, die zij graag van elkaar laten leren. Kirkman Company heeft Linden & Barbosa gevraagd bij het opnieuw scherp en helder formuleren van de positionering van twee afdelingen, die de laatste jaren sterk in omvang zijn gegroeid.

De aanpak

Een afdeling binnen een organisatie functioneert optimaal wanneer zij een duidelijke visie heeft op haar eigen interne rol en een heldere propositie richting externe stakeholders. Hoe beter je als afdeling uitdraagt waar je voor staat, hoe succesvoller je opereert. Het helpt om klanten voor je te winnen tijdens een klant- of acquisitiegesprek, zonder te vervallen in het opsommen van alle diensten en alle vaardigheden die jouw afdeling in huis heeft.

Als eerste analyseerden wij de noodzaak door verschillende consultants en practice leads persoonlijk te spreken. Het viel ons op dat de Why, How en What door elkaar gebruikt werden en dat er verschillende USP’s per afdeling werden benoemd. Op basis van deze input ontwikkelden we een werkvorm, waarbij noodzaak tot verandering ‘live’ te voelen zou zijn.

We formeerden per afdeling een werkgroep en planden gezamenlijke sessies in. Een radioreporter brak in tijdens de sessies en hield verrassingsinterviews: ‘waar staan jullie voor?’ ‘waarom zijn jullie anders dan anderen?’ ‘hoe zou jij aan mijn moeder van 65 uitleggen, wat jouw werk is?’. Bij het beantwoorden van de vragen viel op dat we te maken hadden met experts. Zij gingen direct in op de inhoud zonder het grotere verhaal van de afdeling te communiceren. En juist dit verhaal zorgt ervoor dat mensen het juiste beeld vormen over wie je bent en wat je doet. Extra gemotiveerd gingen we vervolgens samen aan de slag om de positionering van de afdelingen helder af te bakenen. We maakten keuzes in USP’s en bewijsvoering. Aan het einde van de sessies hadden we het verhaal per afdeling op orde.