Feedback

Vriendin (Audax)

Renske Veldhoff

Renske Veldhoff

Vriendin (Audax) Hoofdredacteur Linden & Barbosa heeft ons geadviseerd in het aanscherpen van het merk Vriendin. De aangescherpte positionering gaan wij doorvoeren in de bladformule, de online content en in de marketing- communicatiemiddelen van Vriendin. Met de aangescherpte positionering verwachten wij een sterkere binding met onze huidige lezers en nieuwe lezers / kijkers aan te trekken. Het was een inspirerend en effectief traject.