Feedback

nieuwsbericht

Het DNA van Sdu op één A4-tje

Sdu_gebouw_kl.jpg

Hoe maak je de transitie van multimediale uitgever naar leverancier van digitale oplossingen en services? En welk verhaal hoort er bij deze nieuwe identiteit? Deze en meer vragen werden aan ons gesteld door onze klant Sdu. Het bedrijf wil af van het oude imago en wil zich herpositioneren als innovatiepartner. Meer over onze aanpak lees je hieronder.

Sdu is van origine een ‘Staatsdrukkerij- en Uitgeverijbedrijf’, afgekort Sdu. Het takenpakket van de organisatie is echter door de jaren heen aanzienlijk veranderd. De vorm waarin informatie geconsumeerd wordt, verschuift steeds meer van papier naar digitaal.

Sdu nam Linden & Barbosa in de arm om de merkidentiteit aan te scherpen. Er werd een merkpaspoort-sessie gefaciliteerd om alle belangrijke merkinformatie, waaronder de kernwaarden, doelgroepen, unique selling points en bewijsvoering hiervan, in kaart te brengen. Aan de hand hiervan formuleerde Linden & Barbosa een merkpaspoort, oftewel het DNA van Sdu op één A4-tje. Het merkpaspoort zal dienen als uitgangspunt voor de toekomstige communicatie van Sdu, zodat deze altijd in lijn is met de strategische bedrijfs- of merkdoelstellingen. Ook werd er een nieuwe corporate story geschreven.

Op 8 april as. presenteert Sdu het merkpaspoort aan al haar medewerkers – de eerste stap in een nieuwe richting en een mooie eerste mijlpaal in onze samenwerking!

Wilt u meer weten over dit onderwerp?
Dan bellen wij jou.