Feedback

nieuwsbericht

Een nieuwe koers voor Sdu

IMG_8823.PNG

De juridische en fiscale wereld verandert met nieuwe technologieën, andere werkprocessen en businessmodellen. Sdu verandert mee en helpt bedrijven in deze sectoren met het innoveren en adopteren van nieuwe oplossingen en services, zoals Taxvice, Notaflow en Toxic. Bij het varen van een nieuwe koers werd het ook tijd om het Sdu-merk aan te scherpen. Samen hebben we gewerkt aan een nieuw merkpaspoort, een corporate story, events, productadvertenties en een vernieuwde huisstijlgids, zodat iedereen die vanuit het merk communiceert dezelfde stijl aanhoudt. Die stijl is ook doorgetrokken in de signing van alle afdelingen op het hoofdkantoor, wat Sdu dit jaar in gebruik heeft genomen. De volgende stap is het opstellen en implementeren van het corporate reputatieplan. De basis ligt er. Stuurgroep en expertgroep zijn geïnstalleerd. Kortom, we kijken terug op een heel mooi eerste jaar van onze samenwerking en zijn er klaar voor om samen alle communicatie verder op te lijnen.

Wil je meer weten over dit onderwerp?
Dan bellen wij jou.