Feedback

blogbericht

Gezocht voor uitdagende klus: CEO met sterke reputatie!

Nu Piet Moerland per direct voortijdig vertrekt bij de Rabobank vanwege het Libor-schandaal, is er een vacature voor een wel heel uitdagende klus. Die van nieuwe bestuursvoorzitter bij de Rabobank. De reputatie van de bank heeft door dit schandaal een deuk opgelopen bij de leden en bij de consument. In 2012 voert Rabobank de MT 500-lijst aan van bedrijven met het beste imago in Nederland. Een jaar later valt het doek.

Hoe nu verder? Over welke competenties moet de nieuwe CEO beschikken om de reputatieschade zo snel mogelijk te herstellen? Het staat buiten kijf dat de vacature ingevuld moet worden door iemand met een hoge reputatie. Iemand met een bewezen track record. Deze CEO met hoge reputatie is een signaal aan de leden van de coöperatieve bank en aan de professionele vermogensbeheerders, pensioenfondsen en andere banken, die benadeeld zijn door het Libor-schandaal. De reputatie van de nieuwe CEO moet tevens per direct de moraal van medewerkers inspireren en motiveren.

De Rabobank moet in de aanval met een CEO die de bedrijfsreputatie versterkt door zijn eigen sterke reputatie in de strijd te gooien. Aangezien de reputatie van de CEO invloed heeft op de bedrijfsreputatie, en de bedrijfsreputatie onder de verantwoordelijkheid van de communicatiedirecteur valt, is er dus voor de communicatiedirecteur werk aan de winkel.

De matrix in onderstaande figuur laat vier soorten rollen zien van de communicatiedirecteur. De hoogst haalbare positie in reputatiemanagement is wanneer zowel de bedrijfsreputatie als de reputatie van de CEO hoog zijn en in evenwicht zijn. De pijlen in de figuur geven de volgorde van verandering aan naar de ideale situatie.

In 2012 stond het merk Rabobank nog in de rechterbovenhoek. De positie is door de Libor-crisis en het aftreden van Moerland terechtgekomen in de linkeronderhoek. Er is immers geen CEO/bestuursvoorzitter meer en de reputatie van Rabo staat onder druk. Een nieuwe CEO met sterke reputatie kan versneld bijdragen aan het herbouwen en versterken van de bedrijfsreputatie van Rabobank.

Deze blog is gebaseerd op het onderzoek naar CEO reputatie door Christine van der Linden, afgestudeerd aan de RSM/Erasmus universiteit als Master of Science in Corporate Communication.